Onze service, NEN 3140 keuringen, in de praktijk:

 

Keuring electrisch gereedschap

Electrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. Onze gecertificeerde keurmeesters kunnen u helpen hieraan te voldoen.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een electrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.


Identificatie en rapportage

Niet alleen moet er een keuringssticker op de machine staan, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer voor uw bedrijf op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens over de locatie of wie de machine in beheer heeft, samen met de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.


Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 043-7440066. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.


Wetgeving

Concreet betekenen de wetten en regels dat u alle electrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. In negen van de tien gevallen is dit na één jaar. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit in een gedeelte opgenomen over keuringen, om precies te zijn, artikel 7.4a. U kunt de volledige tekst nalezen op wetten.overheid.nl met zoekterm 'Arbeidsomstandighedenbesluit'. De NEN 3140 norm is iets preciezer over de invulling van een keuring bedoeld in de wet. De volledige tekst hiervan te vinden op www.nen.nl, achter een betaalmuur. Hieronder enkele extracten uit de wet en NEN3140 norm:

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]

Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]

Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

Installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse; [NEN3140]

De frequentie van de periodieke instructies moet eveneens worden bepaald op basis van een risicoanalyse. [NEN3140]

De risicoanalyse en de controle kunnen alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten. [NEN3140]

 

Voor vragen hierover en de Kosten van de keuringen kunt u contact met ons opnemen